2017-11-24   04:34:43   184   0
  Бог малын гоц халдварт мялзан өвчний вакцинжуулалт хийгдэж байна
Бог малын гоц халдварт мялзан өвчний вакцинжуулалтыг шуурхай зохион байгуулах тухай” Аймгийн Засаг даргын 2017.11.13-ны А/538 тоот захирамжийн дагуу 16 сумын 70 МЭҮҮН-үүд хуваарьт вакцинаа хүлээж авч нийт хурга-453600, ишиг-309050 төл хамруулахаар төлөвлөснөөс одоогийн байдлаар хурга-363676, ишиг-309050 нийт 672726 төл хамрагдаж вакцинжуулалт 78,4 хувьтай явагдаж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...