2017-11-21   02:53:04   281   0
  Цагаанхайрхан сумын худаг хүлээн авлаа
Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр манай аймгийн 8 суманд инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийг MNS6088-2010 стандартын дагуу "Тэнхлэг-Ус" ХХК, туслан гүйцэтгэгчээр “Ус-Эрдэнэ” ХХК, “Энержи-Импайр” ХХК-иуд хийж гүйцэтгэхээр болсон. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталсан ажлын комисс Цагаанхайрхан сумын худгийг хүлээн аваад байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...