2017-05-22   12:46:33   201   0
  Мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга эхэллээ
Бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил Түргэн, Сагил сумдад 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн хийгдэж байгаа бөгөөд Түргэн суманд 76,3%, Сагил суманд 70,3% буюу нийт тарилгын 73,3%-ийг хийж гүйцэтгээд байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...