2017-04-12   17:16:06   324   0
  Мал аж ахуйн хаваржилтын талаар
Аймгийн хэмжээнд оны эхэнд 1252274 хээлтэгч мал тоологдсон. Одоогийн байдлаар 679243 толгой хээлтэгч мал төллөж, нийт хээлтэгчийн 54,2%-ийг эзэлж байна. Гарсан төлийн 97% буюу 673996 толгой төл бойжиж байна. Мал аж ахуйн хаваржилтын нөхцөл байдал ерөнхийдөө сайн байна. Том малын зүй бус хорогдол 9351 толгой хүрч энэ нь нийт малын 0,3%-ийг эзэлж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...