ОНЦЛОХ МЭДЭЭ ...
БАРУУН БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Баруун бүсийн таван аймгийн ХХААГ, сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сург ...
9   0   2017-11-21   02:50:45
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, үржүүлэх, өвчин хортонтой тэмцэх арга технологи сэдэвт ...
8   0   2017-11-21   02:50:36
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ БУРУУН БҮСЭД НЭМҮҮ ӨРТӨГ БИЙ БОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Азийн хөгжлийн банкны баруун бүсэд нэмүү өртөг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих төслийн ажилтан Ш. А ...
10   0   2017-11-21   02:49:59
МАЛЫГ УГААЛГАНД ХАМРУУЛСАНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Мал угаахад стандартын дагуу бэлтгэсэн уусмалд малыг бүх биеээр нь шумбуулж угаах, стандартын дагуу ...
6   0   2017-11-21   02:49:34
Хаврын тариалалтын мэдээ
Увс аймгийн хэмжээнд 2017 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар улаанбуудай-4537 га буюу 77,4%, төмс-166 га б ...
72   0   2017-05-31   09:57:55
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...